Przywiązujemy ogromną wagę do ochrony prywatności użytkowników naszej strony internerowej fotorek.pl. Poniżej wyjaśniamy zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach naszej strony.

 1. Zbierane informacjeW trakcie korzystania ze strony mogą Państwo zostać poproszeni o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. W przypadku formularza kontaktowego konieczne będzie podanie danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adresu e-mail, numeru telefonu. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do kontaktu lub realizacji zapytania ofertowego.
 2. Ochrona danych osobowychZabezpieczenie danych osobowych ma dla nas ogromne znaczenie. Dbamy o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem. Angażujemy się, aby stworzyć odpowiednie procedury kontroli zabezpieczeń, dla ochrony posiadanych przez nas danych osobowych przed wszelkim możliwym do przewidzenia ryzykiem.
 3. Przechowywanie danychDane osobowe zawarte w formularzach są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, która przechowywana jest na serwerze tego serwisu w specjalnie wydzielonej strefie bezpieczeństwa. Administratorem danych gromadzonych przez stronę internetową fotorek.pl jest firma Arkadiusz Rek Fotografia z siedzibą w Częstochowie przy ul. Wręczycka 33.
 4. Prawa użytkownikaZgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 z dania 29.08.1997 r.) zapewniamy wszystkim Użytkownikom strony możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Każdy Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zgłosić prośbę o usunięcie jego danych osobowych. Na prośbę Użytkownika zobowiązujemy się usunąć wprowadzone wcześniej dane. Użytkownik ma prawo zmienić wprowadzone wcześniej dane osobowe.
 5. Zakres udostępniania i wykorzystania danychWszystkie gromadzone dane osobowe Użytkowników, wykorzystywane są w celu świadczenia Usług, w celu marketingu swoich usług i produktów oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.Użytkownicy, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach, otrzymują wiadomości e-mail z aktualnymi informacjami. Z usługi newsletter można zrezygnować w każdej chwili klikając na odpowiednie hiperłącze w jednej z wiadomości.
 6. Pliki CookiesWyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie zastrzega, że w niektórych przypadkach może używać krótkich informacji tekstowych, tzw. „Cookies”, zapisywanych po stronie Użytkownika przez przeglądarkę internetową Użytkownika. Zawierają one informacje związaną z aktywnością Użytkownika na stronach strony. Pliki te są wykorzystywane na potrzeby wewnętrzne oraz do celów promocyjnych na zewnątrz (udostępniają zewnętrznym serwisom informacje niezbędne do emisji odpowiednio dopasowanych reklam).Cookies nie są szkodliwe ani dla komputera ani dla jego Użytkownika i jego danych. Każdy Użytkownik ma możliwość ich skasowania w każdej chwili za pomocą przeglądarki internetowej. Wykorzystanie plików cookies znacząco poprawia sprawność korzystania z naszej strony oraz ułatwia Użytkownikom dostęp do wielu informacji w nim zawartych.
 7. KontaktW przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z ochroną prywatności prosimy o przesyłanie swoich pytań, uwag i sugestii. Prosimy o kontakt:
  Arkadiusz Rek Fotografia
  ul. Wręczycka 33
  42-200 Częstochowa

  lub na
  adres email: kontakt@fotorek.pl

  Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie.

Ta strona była aktualizowana 4 września 2013 r.